บ้าน > ข่าว > New Machine >

สเทรทเทินเนอร์ เหล็ก ตัวป้อน และอันคอยล์เลอร์ 3 รวมใน 1 ซอร์โว NC

สเทรทเทินเนอร์ เหล็ก ตัวป้อน และอันคอยล์เลอร์ 3 รวมใน 1 ซอร์โว NC
การตีพิมพ์:2016-11-18

สเทรทเทินเนอร์ เหล็ก ตัวป้อน และอันคอยล์เลอร์ 3 รวมใน 1 ซอร์โว NC  

ตัวป้อนซอร์โว NC ประกอบอันคอยล์เลอร์และสเทรทเทินเนอร์

อุปกรณ์ตัวป้อน 3 รวมใน 1 การอัดการเจาะ

  

Just tell me what you want, a customized product is welcome!